Blog

Cataract of staar.

Deze oogaandoening is geen oogziekte en we krijgen het allemaal als we maar oud genoeg worden in de meeste gevallen. Het is de vertroebeling van de bij geboorte transparante …

20/20 Vision

Slechts enkele jaartallen hebben voor iedereen een speciale betekenis in ons leven. Zo zijn er natuurlijk je geboortejaar, de geboortejaren van de partner je kinderen, het jaar dat je …
Call Us Text Us